Haldusteenus

Done Haldus on ärikinnisvara haldusteenuse pakkuja Eestis. Meie portfellis on üle saja äripinna Harjumaal, Järvamaal ja Tartumaal, nende hulgas ärihooned, kaubandus- ja laopinnad ning kaubanduskeskused. Pakume paindlikke täislahendusi kinnisvaraomanikele.

Kinnisvara haldusteenus:

  • kinnisvara korrashoiuga seotud hangete korraldamine ja lepingute täitmise jälgimine

  • tehnosüsteemide hooldus ja perioodiliste ülevaatuste korraldamine (elektri-, kütte-, jahtus, ventilatsioonisüteemid jm)

  • heakorratööde järelevalve (sise- ja väliskoristustööd, lumekoristus, muruniitmine jm)

  • kommunaalteenuste lepingute sõlmine, näitude fikseerimine ja edastamine teenusepakkujatele ja raamatupidajale

  • väiksemate remonttööde korraldamine vastavalt tellijaga kooskõlastatud eelarvele

  • dokumentatsiooni nõuetekohane haldamine ja säilitamine

  • infovahetus rentnikega ja teadete registreerimine 24 h jooksul

  • avariiolukordade lahendamine

Eelmine
Tehnohooldus